نکته تست شیراز یا اهواز مهندسی مکانیک

کلاسهای نکته تست و جمع بندی کنکور مهندسی مکانیک

✅ شیراز یا اهواز (کلاس ها در شهری که زودتر به حدنصاب برسد تشکیل خواهد شد.)

برنامه کلاسهای نکته و تست (شیراز یا اهواز)؛ ویژه کنکور ارشد ۹۶ مهندسی مکانیک

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:       ۰۲۱۸۸۹۱۳۷۶۵