دوره ها و کلاس ها

دوره های گروه آموزشی صفری فرد علاوه بر آمادگی کنکورهای ارشد و دکتری به آموزش های نرم افزارات فنی مهندسی نیز خواهد پرداخت

در ادامه میتوانید به صفحه های مربوط به کلاسهای آمادگی کنکور این گروه مراجعه کنید:

 

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کلاسهای این گروه در شهرهای تهران ، اصفحان ، تبریز و… برگزار میشود که با توجه به سابقه تدریس و تسط آنها بر کنکور براحتی بهترین انتخاب ممکن برای کلاسهای آمادگی کنکور میباشند

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

کلاسهای این گروه در شهرهای تهران ، اصفحان ، تبریز و… برگزار میشود که با توجه به سابقه اساتید که آقای صفری فرد و همچنین دکتر بابایی میباشند میتوان بهترین انتخاب را برای آمادگی کنکور داشت.