نکته تست مشهد تبریز یا همدان مهندسی مکانیک

کلاسهای نکته تست و جمع بندی کنکور مهندسی مکانیک

مشهد یا تبریز یا همدان
(کلاس‌ها در شهری که زودتر به حدنصاب برسد تشکیل خواهند شد.)

برنامه کلاس‌های نکته و تست ؛ ویژه کنکور ارشد ۹۶ مهندسی مکانیک

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:       ۰۲۱۸۸۹۱۳۷۶۵