پرسش و پاسخ

داوطلبین گرامی با توجه به رشته ی خود و یا از بین رفتن ابهامات موجود میتوانید به صفحه رشته مربوطه رجوع کنید.

mec qus2

**سوالات و ابهامات موجود در مورد رشته ی مکانیک را میتوانید از لینک های زیر مطرح و یا دنبال کنید.

chemis eng

**سوالات و ابهامات موجود در مورد رشته ی مهندسی شیمی را میتوانید از لینک های زیر مطرح و یا دنبال کنید.