دفترچه سوالات آزمون دکتری مکانیک

 

دفترچه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به همراه کلید آنها به ترتیب قرار گرفته اند. شما میتوانید با ورود به هر قسمت، آنها را دانلود کنید.

مهندسی مکانیک سال ۹۵

سهم بیشتر سوالات این دوره از آزمون به سرفصل های ارشد نزدیک بودند .

*سوالات از سال ۹۱ تا ۹۴

دانلود

*سوالات از سال ۹۱ تا ۹۴

دانلود

*سوالات از سال ۹۱ تا ۹۴

دانلود

*سوالات سال ۹۴

دانلود

*سوالات از سال ۹۱ تا ۹۳

دانلود

*سوالات سال ۹۴

دانلود

*سوالات از سال ۹۱ تا ۹۳

دانلود

*سوالات از سال ۹۱ تا ۹۴

دانلود

*سوالات از سال ۹۲ تا ۹۴

دانلود

*سوالات سال ۹۴

دانلود

*سوالات از سال ۹۲ تا ۹۴

دانلود