تعرفه آزمونها

با توجه به احتمال برگزاری کنکور ارشد ۹۶ در بهمن ماه ۹۵، پس از اعلام رسمی تاریخ کنکور توسط سازمان سنجش، تاریخ آزمونهای آزمایشی بینش بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

تعرفه آزمون م شیمی

پوستر-آزمون-مهندسی-شیمی

ویژگی آزمون م شیمی

سایر تخفیفات م شیمی